SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Uncategorized

Välkommen till höstens tredje dialogseminarium

I samhällets tjänst – att arbeta tillsammans för att lyckas lösa komplexa utmaningar Med ambitionen att öka människors lust och förmåga att samskapa lösningar på viktiga problem bjuder vi in till ett inspirerande samtal med Hanna Elving från Innovation Leadership Group. Hanna Elving leder oss genom en dialog där vi får konkreta verktyg och även …

Välkommen till höstens tredje dialogseminarium Läs mer »

Välkommen till höstens andra digitala seminarium

Dags för offentlig sektor att skapa ökat värde för medborgarna! Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas New Public Management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem. Vi gästas av Lennart Wittberg, strateg och författare till boken: …

Välkommen till höstens andra digitala seminarium Läs mer »

Välkommen till höstens första digitala seminarium

En handläggares betydelse för människors möjligheter att nå arbete  – Enligt den danska BIP studien av Vaekshusets Forskningscenter är en handläggares förmedlade övertygelse om människors möjligheter att nå arbete,  en av de mest betydelsefulla indikatorer för att så ska ske. Tilltro till människors jobbmöjligheter är ett komplext begrepp och påverkas av många faktorer.   Vid …

Välkommen till höstens första digitala seminarium Läs mer »

Rapport av ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete utifrån tjänstedesignmetodik

Hur kan vi öka deltagarnas känsla av egenmakt och självkontroll i en hållbar samverkansprocess? Vi vill med denna rapport synliggöra hur vi arbetat med att utveckla VärNas myndighetsgemensamma arbete. Vi vill självfallet också presentera vad som är viktigt i myndighetsgemensamt arbete och hur vi bäst skapar värde för de som är i behov av ett …

Rapport av ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete utifrån tjänstedesignmetodik Läs mer »

VärNas insatser 2022

Under 2022 erbjuder VärNa nedan insatser och stöd för personer som har behov av en samordnad förrehabilitering. Information om intresseanmälan samt blanketter hittar du här VärNas insatser bedrivs i en anpassad och trygg miljö där varje deltagares individuella förutsättningar och ambitioner tas tillvara. Alla deltagare får träffa VärNas myndighetsgemensamma team (Mgt). Vid mötet identifieras behov …

VärNas insatser 2022 Läs mer »

Öppen jämförelse Företagsklimat 2021, Nacka kommun i topp!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. När nu den senaste mätningen presenterades så kan vi se att företagen ger Nacka kommun högt betyg. Ett välmående näringsliv är viktigt för kommunens tillväxt och våra företag i Nacka bidrar starkt till att stödja människor på deras väg …

Öppen jämförelse Företagsklimat 2021, Nacka kommun i topp! Läs mer »