Personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur personuppgifter ska behandlas. Reglerna samlas i den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och syftar framförallt till att stärka integritetsskyddet för enskilda individer.

Samordningsförbundet VärNa är angeläget om att de personuppgifter som samlas in, lagras och hanteras hos förbundet sker på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

I vår Personuppgiftspolicy och Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta förbundschef Karin Gellin på karin.gellin@finsamvarna.se

VärNas dataskyddsombud har till uppgift att övervaka att VärNa som förbund följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Kontaktuppgift
till dataskyddsombudet:
Rickard Wessman
Advokatfirma Dahlgrens och partners

rickard.wessman@dlaw.se