SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

En och en kan vi göra en del

Tillsammans gör
vi skillnad

En och en kan vi göra en del

Tillsammans gör vi
skillnad.

Värna logotyp

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Vi finansierar och utvärderar innovativa metoder och arbetssätt – allt för att underlätta för personer som behöver samordnat stöd på väg mot arbetsmarknaden

Nyheter VärNa

Inte bara arbetsförmedlingen
Inte bara försäkringskassan
Inte bara vården
Inte bara kommunen

Genom Samordningsförbundet VärNa

arbetar vi tillsammans för personer som behöver samordnat stöd för att nå egen försörjning.