SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

En och en kan vi göra en del

Tillsammans gör
vi skillnad

En och en kan vi göra en del

Tillsammans gör vi
skillnad.

Värna logotyp

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Vi finansierar och utvärderar innovativa metoder och arbetssätt – allt för att underlätta för personer som behöver samordnat stöd på väg mot arbetsmarknaden

Aktuellt

Attention

Elin kommer att ge oss lyssnare en sammanfattning om rapporten jag vill så gärna hitta min plats i samhället, en rapport om unga som varken arbetar eller studerar.

Måndagen den 22 januari, 2024

Kl 09.00-10.00

Projektet ”vägen vidare” är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som varken arbetar eller studerar och har NPF. Målet med projektet är att gruppen UVAS med NPF ska göras delaktig i sin egen utveckling och förändring, för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap de lever i. Rapporten bygger på insamlat material från 600 unga med NPF och deras anhöriga.

Tid för frågor kommer att finnas efter föreläsningen.

Välkommen!

Föreläsningen är kostnadsfri, anslut er via länken nedan. 

Astrid 2023 (färg) Mindre storlek

Astrid Wallentin, projektledare inom arbetsmarknadsinsatser på Arbets- och etableringsenheten på Nacka kommun. Som projektledare ansvarar Astrid för de av VärNa finansierade insatserna; Hälsoträdgården samt Framtidsmobilisering.

-Det viktiga med insatserna är att de erbjuder förrehabiliterande insatser för personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden på grund av exempelvis oklar arbetsförmåga, psykisk- eller fysisk ohälsa, berättar Astrid. Insatserna erbjuder en möjlighet för människor att komma i gång i egen takt och anpassad omfattning för att med stöd och hjälp kunna göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. Målgruppen för våra projektinsatser är personer i ålder 16-66 år som har stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid på grund av olika anledningar.

När vi frågar Astrid om viktiga framgångsfaktorer säger hon utan tvekan;Vi har lärt oss att individanpassning och hänsyn till varje persons unika behov och mål är avgörande för att skapa meningsfulla och hållbara resultat inom våra insatser. Genom samverkan mellan olika myndigheter och organisationer säkerställer vi att varje persons unika behov och mål tillvaratas och integreras i insatsen.

Vi ser med spänning fram mot det fortsatta arbetet inom Hälsoträdgården och Framtidsmobilisering och hoppas kunna ha en förnyad rapport från Astrid under våren.

Vill du få kontakt med Astrid så når du henne på epost; astrid.wallentin@nacka.se

 

Remittering till Hälsoträdgården och Framtidsmobilisering sker i första hand via den handläggaren som personen har hos någon av Samordningsförbundets medlemmar. Handläggaren på respektive myndighet kan remittera personen till det Myndighetsgemensamma teamet via blankett på Samordningsförbundet VärNas hemsida: MGT – VärNa (finsamvarna.se)

 

Nu ser vi fram mot en spännande höst hos VärNa!

Inte bara arbetsförmedlingen
Inte bara försäkringskassan
Inte bara vården
Inte bara kommunen

Genom Samordningsförbundet VärNa

arbetar vi tillsammans för personer som behöver samordnat stöd för att nå egen försörjning.