Nyheter

Add Your Heading Text Here

Nyheter

Frukostmöten höstterminen 2021

Välkommen till VärNas frukostmöten med start fredag den 10 september!  Hösten 2021 kommer VärNa anordna en serie med frukostmöten med syfte att synliggöra samverkansvägar och inspirera till lärande och

Läs mer »

Amazonprojektet

Amazonprojektet delfinansieras av europeiska socialfonden ESF.Målgruppen är utlandsfödda och svenskfödda kvinnor i åldern 16-64 år som är bosatta i kommunerna Nacka och Värmdö.Personer som tillhör

Läs mer »

Vad gör MGT ?

VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten. Tillsammans med den enskilde och intresseanmälande medlem tar de fram en myndighetsgemensam handlingsplan för att få en

Läs mer »