SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

VärNamodellen

Värnamodellen

VärNamodellen är ett mätsystem som belyser samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt Nacka respektive Värmdö kommuner. Det handlar om samverkan som sker för personer mellan 16–64 år, som är i behov av arbetsrehabiliterande insatser från minst två av parterna. Modellen har utarbetats under våren 2019 av samordningsförbundet VärNa på uppdrag av VärNas styrelse.

För att få fotfäste och bli en levande modell rekommenderar vi att modellen blir en del av en strategi för samverkan. Vidare att den fortsätter utvecklas på ett agilt sätt genom användning i VärNas projekt och av medarbetare och chefer hos parterna (i verksamhetsplanering och uppföljning) samt av politiker.

Då kommer den att tjäna sitt syfte på bästa sätt – att ge information om hela systemet för samverkan – en organisationsöverskridande verksamhet som krävs för att skapa förutsättningar för människor till ökad egenmakt och ökad egenförsörjning.