SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Myndighetsgemensamma teamet

Så här arbetar vi

VärNas projektverksamhet  delfinansieras av Europeiska Socialfonden och driver flera projekt med en gemensam nämnare; Att skapa en sammanhållen process för personer som behöver kontakt med flera myndigheter samtidigt.
Deltagarna får en samordnad och sammanhållen process genom ett myndighetsgemensamt team (MGT). Tillsammans med deltagaren och dennes handläggare/kontaktperson tar de fram en myndighetsgemensam handlingsplan, för att få en sammanhållen planering för deltagarens väg mot egen försörjning. MGT består av representanter från Värmdö kommun, Nacka kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. 
Vi har valt ett agilt och coachande arbetssätt för att ge våra deltagare ökad självkänsla och mer makt över sin situation. Målet är att människor ska gå från offentlig försörjning, till att börja försörja sig själva.

Sammanfattning av arbetet i VärNas projektorganisation

Intresseanmälan från myndighet eller egen anmälan till Värna

Inbjudan till och information om VärNas projektverksamhet

Möte med myndighetgemensamt team
Deltagare och intresseanmälande handläggare

Möte med insatskoordinator (IK)

Deltagande i aktivitet
Löpande uppföljning & återkoppling
Utvärdering Utveckling

Avslut – Nästa steg