SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Konferenser och
Workshops

Konferenser och Workshops

Det händer mycket inom vårt område och därför behöver kunskapen ständig påfyllning. Vi arrangerar olika aktiviteter för att öka kunskapen hos medarbetare, chefer och medlemmarna.

Vi ger även tips på konferenser och workshops med teman inom eget verksamhetsområde.