Utveckling av samverkan

Samverkansutveckling

Grundläggande för alla samordningsförbund är att stödja en god och långsiktig samordning och underlätta för myndigheterna att ta ett gemensamt ansvar för samverkan.

VärNa-modellen

För många personer som är på väg mot arbetsmarknaden är det avgörande hur väl samordningen mellan myndigheterna fungerar.

I VärNa-modellen har vi hittat en mätmetod som kan identifiera, mäta och följa upp förutsättningarna för en god samordning.

Medlemmarna får genom modellen fram information som bidrar till att de kan arbeta mot en långsiktigt hållbar samordning.

Lösningsfokuserad samverkan

Det har visat sig gynna resultatet när medarbetare går in i samordningsmöten med en lösningsfokuserad inställning. Dessutom är det värdefullt för samverkan att medarbetare har förståelse för hur andra enheter inom den egna organisationen fungerar.

Samordningsförbundet har, tillsammans med Sussan Öster från Good Solutions, utvecklat en kurs för chefer och medarbetare hos förbundets medlemmar. Kursen omfattar sex heldagar och har hittills nått över 100 medarbetare och chefer..

Konferenser och workshop

Det händer mycket inom vårt område och därför behöver kunskapen ständig påfyllning. Vi arrangerar olika aktiviteter för att öka kunskapen hos medarbetare, chefer och medlemmarna.

Vi ger även tips på konferenser och workshops med teman inom eget verksamhetsområde.

Tillsammans gör vi skillnad

Samordningsförbund finns runt om i hela Sverige. Förbunden verkar som en arena för att stärka samverkan mellan olika myndigheter.