SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

”VärNa är en arena för förändring av system som motverkar effektiv samordning”

”VärNa är en arena för förändring av system som motverkar effektiv samordning”

Vi fokuserar på att lagar och regler ska
passa människor, aldrig tvärtom.

Om oss

Alla måste arbeta tillsammans om vi ska få ett samhälle där alla får plats. Det gäller dig och mig, det gäller myndigheterna och människorna som arbetar i dem. VärNas roll är att lösa utmaningarna som uppstår när flera myndigheter är inblandade i en människas liv. Oavsett om det handlar om utbrändhet, psykisk ohälsa eller funktionshinder bryter vi mönster och tar bort hinder på vägen mot arbetsmarknaden. Vi är en plattform för samarbete där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna Värmdö och Nacka, samt Region Stockholm tillsammans hittar lösningar.

Det är samverkan när den är som bäst.

Kraften kommer från Finsamlagen, som trädde i kraft 2004. Lagen gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen och Regionen att arbeta smartare och mer effektivt. För Samordningsförbundet VärNa innebär lagen att vi varje dag, tillsammans med övriga förbund i Sverige är med och påverkar livet för alla som behöver stöd så att de kan arbeta och försörja sig, ta aktiv del av samhället och känna makt över sina liv. Vi skapar tillit till myndigheterna, minskar ojämlikheten och stärker demokratin.

Vem kan få vår hjälp?

Personer mellan 16-64 år som bor i Nacka och Värmdö kommun kan få vårt stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Oavsett vad som orsakat frånvaron är du välkommen att kontakta oss. Ditt mål måste alltid vara arbetsmarknaden och egen försörjning. Vårt mål är att stödja så många som möjligt att börja arbeta eller studera.

Läs mer...

Vi hittar systemfel och lyfter dem till beslutsfattare.

Idén bygger på att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Regionen tillsammans utvecklar en långsiktig samordning. Det finns stora vinster att göra när vi använder våra gemensamma resurser effektivt. Genom att arbeta i ett myndighetsgemensamt team skapar vi respekt och förståelse för varandras uppdrag och sätt att arbeta. Vi använder beprövade metoder för att testa, utveckla och utvärdera vad som är fungerar bäst för att människor ska nå arbetsmarknaden. Vi fokuserar på att lagar och regler ska passa människor, aldrig tvärtom.
Allt vi gör genomsyras av en tilltro till människans vilja och förmåga att verka i ett hållbart arbetsliv. Ett sätt är att vidga normer och minska ojämlikheter. Ett annat att öka jämställdhet och tillgängligheten. När människor har tillit till myndigheterna, stärks demokratin. Människor som har möjlighet att försörja sig själva känner makt över sina liv och större delaktighet i vårt gemensamma samhälle. Det är därför vi är en viktig röst hos medlemmarna och politikerna.

Vilket stöd kan du få?

Vår främsta framgångsfaktor är ett myndighetsgemensamt team som samlar alla kring samma bord. Tillsammans med deltagaren gör vi en personligt anpassad plan.
Vi arbetar med evidensbaserade personcentrerade metoder, motiverande aktiviteter, arbetsträning och hälsa. Alla livets områden ringas in så att vi träffar rätt när vi planerar vilka insatser som leder mot arbete eller studier.

VärNas vision