SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

VärNa

Samordningsförbundet

VärNas kansli leds av förbundschefen och ansvarar för att verkställa styrelsens beslut samt återrapportera resultat. Samordningsförbundet VärNa har till uppgift att finansiera utvecklingsinsatser som initieras av förbundet medlemmar. Det kan röra sig om långsiktiga projekt där metod- och samverkansutveckling till stöd för arbetssökande står i fokus. Våra medlemmar kan även ansöka om finansiering för gemensamma kompetenshöjande insatser riktade till medarbetare/chefer/förtroendevalda.  

Hos VärNa arbetar även ett myndighetsgemensamt team som över organisationsgränserna skapar goda samverkanslösningar för personer med behov av samordnad rehabilitering mot arbetslivet.

 

Styrelsen

Förbundsstyrelsen består av en ordinarie ledamot plus en ersättare per medlem. Styrelsen ska säkerställa och följa upp att förbundet drivs utifrån vår vision och med sikte mot dom av styrelsen fastställda målen.
Styrelsens ledamöter har alla en mycket god förankring inom sin organisation och mandatet att driva framåtsyftande samordningsfrågor inom rehabiliteringsområdet.

Ledamöter VärNas styrelse
Filip Wiljander (M) Ordförande – Nacka kommun
Miranda Ahlers (C) Vice ordförande – Värmdö kommun
Carina Olsen – Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund – Försäkringskassan
Anna Lipinska (KD) – Region Stockholm

Ersättare VärNas styrelse
Gunnel Nyman Gräff (S) – Nacka kommun
Deshira Flankör (M) – Värmdö kommun
Katrine Nordskog – Arbetsförmedlingen
Helene Chucro – Försäkringskassan
Maria Åberg (S) – Region Stockholm

 

VärNas ledning

Karin Gellin

Förbundschef

Filip Wiljander (M)

Styrelseordförande

Monica Almgren

Verksamhetsutvecklare

VärNas myndighetsgemensamma team

Ann-Sofie Pettersson
Ann-Sofie Pettersson

Myndighetsgemensamt team, Nacka kommun

Dicle Kahraman Özvan

Myndighetsgemensamt team, Värmdö Kommun

Madelaine Ventouris
Madelaine Ventouris

Myndighetsgemensamt team, Försäkringskassan

Martin Carlsson

Myndighetsgemensamt team Arbetsförmedlingen