Rapport av ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete utifrån tjänstedesignmetodik

Hur kan vi öka deltagarnas känsla av egenmakt och självkontroll i en hållbar samverkansprocess? Vi vill med denna rapport synliggöra hur vi arbetat med att utveckla VärNas myndighetsgemensamma arbete. Vi vill självfallet också presentera vad som är viktigt i myndighetsgemensamt arbete och hur vi bäst skapar värde för de som är i behov av ett …

Rapport av ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete utifrån tjänstedesignmetodik Read More »