SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Rapport av ett myndighetsgemensamt utvecklingsarbete utifrån tjänstedesignmetodik

Hur kan vi öka deltagarnas känsla av egenmakt och självkontroll i en hållbar samverkansprocess?

Vi vill med denna rapport synliggöra hur vi arbetat med att utveckla VärNas myndighetsgemensamma arbete. Vi vill självfallet också presentera vad som är viktigt i myndighetsgemensamt arbete och hur vi bäst skapar värde för de som är i behov av ett samordnat stöd för att på sikt nå egen försörjning. Ni kommer få ta del av sådant vi redan trodde oss veta men också vad som var nytt för oss. Läs rapporten här.