Nyheter

Varmt välkomna till VärNas frukostmöte den 16 december – kommunikation och språkbedömning

På grund av sjukdom ställdes november månads frukostmöte in och erbjuds därmed istället som sista frukostmöte för året 2021.Kommunikation är en konst – för att lyckas krävs kännedom om och förståelse för sändaresoch mottagares individuella förutsättningar, samt att kunna använda ett tillgängligt språk. I VärNa möter vi människor med olika språkbakgrund och olika förutsättningar och …

Varmt välkomna till VärNas frukostmöte den 16 december – kommunikation och språkbedömning Read More »

Frukostmöten höstterminen 2021

Välkommen till VärNas frukostmöten med start fredag den 10 september!  Hösten 2021 kommer VärNa anordna en serie med frukostmöten med syfte att synliggöra samverkansvägar och inspirera till lärande och erfarenhetsutbyte mellan samverkansparterna. Samtliga frukostmöten kommer ske digitalt via Teams och vid anmälan kommer Teamslänk att skickas ut.  Vi börjar med en introduktion till VärNas frukostmöten och vårt arbete i Samordnings-förbundet VärNa, fredag den …

Frukostmöten höstterminen 2021 Read More »

Amazonprojektet

Amazonprojektet delfinansieras av europeiska socialfonden ESF.Målgruppen är utlandsfödda och svenskfödda kvinnor i åldern 16-64 år som är bosatta i kommunerna Nacka och Värmdö.Personer som tillhör detta projekt står långt från arbetsmarknaden tex på grund av en funktionsnedsättning eller andra sociala omständigheter. De behöver samordnade insatser av flera än en aktör för att komma närmare arbete, …

Amazonprojektet Read More »

Vad gör MGT ?

VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten. Tillsammans med den enskilde och intresseanmälande medlem tar de fram en myndighetsgemensam handlingsplan för att få en sammanhållen planering för deltagarens väg mot egen försörjning. Hos MGT träffar du representanter från Värmdö kommun, Nacka kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Stockholm.

19 maj Lyckad inspirationskonferens tillsammans med Samordningsförbunden i Stockholms län!

Samordningsförbunden i Stockholms län samlade medlemmar och samverkansparter till en inspirationskonferens om utvecklingen inom den finansiella samordningen och för ökad samverkan genom samordningsförbund. Johan Qvist, docent vid Centrum för tjänsteforskning Karlstad Universitet, öppnade konferensen med föreläsningen, Samverkan – hur svårt kan det vara? Det kan vara jättesvårt med samverkan, men genom samordningsförbunden utvecklar vi samverkan …

19 maj Lyckad inspirationskonferens tillsammans med Samordningsförbunden i Stockholms län! Read More »