Öppen jämförelse Företagsklimat 2021, Nacka kommun i topp!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. När nu den senaste mätningen presenterades så kan vi se att företagen ger Nacka kommun högt betyg.

Ett välmående näringsliv är viktigt för kommunens tillväxt och våra företag i Nacka bidrar starkt till att stödja människor på deras väg till arbete och egen försörjning.

Grattis Nacka!

Läs om undersökningen här
https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyoppnajamforelseromkommunernasforetagsservice.63092.html