SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

VärNas insatser 2022

Under 2022 erbjuder VärNa nedan insatser och stöd för personer som har behov av en samordnad förrehabilitering.
Information om intresseanmälan samt blanketter hittar du här

VärNas insatser bedrivs i en anpassad och trygg miljö där varje deltagares individuella förutsättningar och ambitioner tas tillvara.
Alla deltagare får träffa VärNas myndighetsgemensamma team (Mgt). Vid mötet identifieras behov och förutsättningar för medverkan i VärNa samt enas man tillsammans med deltagaren om en handlingsplan för tiden i VärNa. Därefter möter deltagaren en insatskoordinator som blir dennes kontaktperson och som löpande återkopplar till ansvarig handläggare.

Datum för sista intag av deltagare till VärNas projektverksamhet 2022
Projekt MIA Vidare (kvinnor och män): 2022-06-30
Projekt Amazon (enbart kvinnor): 2022-09-30
Information om VärNas insatser 2022 hittar du här