SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Välkommen till höstens första digitala seminarium

En handläggares betydelse för människors möjligheter att nå arbete

 
– Enligt den danska BIP studien av Vaekshusets Forskningscenter är en handläggares förmedlade övertygelse om människors möjligheter att nå arbete,  en av de mest betydelsefulla indikatorer för att så ska ske. Tilltro till människors jobbmöjligheter är ett komplext begrepp och påverkas av många faktorer.

 

Vid detta seminarium gästas vi av Karen Ask från Vaekshuset/Danmark. Hon kommer att genom sitt inspirerande sätt uppmärksamma oss på vad som ligger till grund för och vad som påverkar vår förmåga till tilltro och hur man kan omsätta teorin i praktiken.
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/handlaggarens-betydelse-for-individens-mojligheter-att-naa-arbete/

Datum: Torsdag 22 september kl 08:00-09:00 via Teams.

Anmälan för länk till seminariet, senast 19 september till: peter.andersson@finsamvarna.se

Välkomna!