SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Film från dialogseminarium del 2: Dags för offentlig sektor att skapa ökat värde för medborgarna!