SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Varmt välkomna till VärNas frukostmöte den 21 oktober – Våld i nära relationerEn oerhört viktig samhällsfråga och något som VärNa värnar mycket om är våldfria relationer. Inför en månad fri från våld vill vi därför belysa och samtala med er kring ämnet Våld i nära relationer. Vi har redan fått in flera anmälningar men vill öppna upp för än fler deltagare. Vi berättar kort om VärNas arbete och erfarenheter kring ämnet och bjuder samtidigt in till samtal där ditt perspektiv är välkommet och viktigt – så varmt välkommen.
 
Tidpunkt: 21/10 kl. 8:15-9:15
Plats: Teams
 
Boka också gärna in höstens fortsatta datum i din kalender. Tid: 08:15 – 09:15
 
18 november 
16 december 
 
Varmt välkomna! 
 
För anmälan vänligen maila ulrika.arvas@finsamvarna.se. Sista anmälningsdag är tisdag den 19 oktober och därefter kommer Teamslänk skickas ut till de som anmält sitt intresse.