SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Kommande i Nov – En månad fri av våld


Våldet tar aldrig paus, därför arbetar samordningsförbunden årets alla dagar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Hela november fokuserar samordningsförbunden i region Stockholm på att öka kunskapen och skapa trygghet att bemöta problematiken.
 
Välkommen till en digital föreläsningsserie under november