Kommande i Nov – En månad fri av våld


Våldet tar aldrig paus, därför arbetar samordningsförbunden årets alla dagar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Hela november fokuserar samordningsförbunden i region Stockholm på att öka kunskapen och skapa trygghet att bemöta problematiken.
 
Välkommen till en digital föreläsningsserie under november
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email