Varmt välkommen till VärNas frukostmöte den 23 september!


Vi har redan fått in flera anmälningar men vill öppna upp för än fler deltagare. Tillfället kommer handla om BIP – Forskningsprojekt från Danmark för att mäta progression mot självförsörjning. Vi berättar kort om VärNas BIP arbete och erfarenheter och bjuder in till samtal där ditt perspektiv är välkommet och viktigt – så varmt välkommen.
 
Tidpunkt: 23/9 kl. 8:15-9:15
Plats: Teams
 
Boka också gärna in höstens fortsatta datum i din kalender. Tid: 08:15 – 09:15
 
21 oktober 
18 november 
16 december 
 
Varmt välkomna! 
 
För anmälan vänligen maila ulrika.arvas@finsamvarna.se. Sista anmälningsdag är tisdag den 21 september och därefter kommer Teamslänk skickas ut till de som anmält sitt intresse.