Frukostmöten höstterminen 2021

Välkommen till VärNas frukostmöten med start fredag den 10 september! 

Hösten 2021 kommer VärNa anordna en serie med frukostmöten med syfte att synliggöra samverkansvägar och inspirera till lärande och erfarenhetsutbyte mellan samverkansparterna. Samtliga frukostmöten kommer ske digitalt via Teams och vid anmälan kommer Teamslänk att skickas ut. 

Vi börjar med en introduktion till VärNas frukostmöten och vårt arbete i Samordnings-förbundet VärNa, fredag den 10 september. Därefter möts vi torsdagar en gång per månad i samband med VärNas utvecklingsdagar. 

Datum och tid:  

Boka gärna redan nu in höstens datum i din kalender. Tid: 08:15 – 09:50 

23 september 

21 oktober 

18 november 

16 december 

Frukostmöten kommer att innehålla inspirerande föredrag och utrymme för erfarenhetsutbyte och dialog. Teman är relaterade till vårt arbete kring de gemensamma målgrupperna och ska främja utveckling av samverkan, insatser och bemötande.    

Varmt välkomna! 

För anmälan till den 10 september vänligen maila ulrika.arvas@finsamvarna.se