SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Amazonprojektet

Amazonprojektet delfinansieras av europeiska socialfonden ESF.
Målgruppen är utlandsfödda och svenskfödda kvinnor i åldern 16-64 år som är bosatta i kommunerna Nacka och Värmdö.
Personer som tillhör detta projekt står långt från arbetsmarknaden tex på grund av en funktionsnedsättning eller andra sociala omständigheter. De behöver samordnade insatser av flera än en aktör för att komma närmare arbete, studier eller att göra en stegförflyttning.
Intresseanmälningar för dessa personer kommer till VärNa från våra olika medlemsorganisationer Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och regionen.

VärNas insatser sker i form av:
Mobiliseringskurs
– Här får du vägledning, stöttning, motivation i grupp

Jobb- off kurs
– Här får du information, vägledning i hur du söker arbete och hur arbetsmarknaden ser ut.

Arbetsträning från arbetsintegrerade sociala företag – ASF och externa arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden.
– Arbetsträning och/eller praktik med individuella handlingsplaner och mål

Hälso-skola, VärNa tillsammans med andra aktörer
– Här får du vägledning och information om hur du stärker din egen hälsa.

Projektet började i april 2021 och pågår till dec 2022. Mål är att ha 75 deltagande personer varav 20% ska går vidare till arbete och studier och 80% ska göra en stegförflyttning.

Här kan du läsa mer om projektverksamheten och ladda ner ansöknings- och samtyckesblankett
https://finsamvarna.se/varna-projektverksamhet/langtidsarbetslos-langtidssjukskriven/