SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Välkommen till

VärNa höll nytt välbesökt informationsseminarium den 23 oktober där vi presenterade VärNa finansierade insatser med uppdaterat material.