SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

VärNa Presenterar

Astrid Wallentin, projektledare inom arbetsmarknadsinsatser på Arbets- och etableringsenheten på Nacka kommun. Som projektledare ansvarar Astrid för de av VärNa finansierade insatserna; Hälsoträdgården samt Framtidsmobilisering.

-Det viktiga med insatserna är att de erbjuder förrehabiliterande insatser för personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden på grund av exempelvis oklar arbetsförmåga, psykisk- eller fysisk ohälsa, berättar Astrid. Insatserna erbjuder en möjlighet för människor att komma i gång i egen takt och anpassad omfattning för att med stöd och hjälp kunna göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. Målgruppen för våra projektinsatser är personer i ålder 16-66 år som har stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid på grund av olika anledningar.

När vi frågar Astrid om viktiga framgångsfaktorer säger hon utan tvekan;Vi har lärt oss att individanpassning och hänsyn till varje persons unika behov och mål är avgörande för att skapa meningsfulla och hållbara resultat inom våra insatser. Genom samverkan mellan olika myndigheter och organisationer säkerställer vi att varje persons unika behov och mål tillvaratas och integreras i insatsen.

Vi ser med spänning fram mot det fortsatta arbetet inom Hälsoträdgården och Framtidsmobilisering och hoppas kunna ha en förnyad rapport från Astrid under våren.

Vill du få kontakt med Astrid så når du henne på epost; astrid.wallentin@nacka.se

 

Remittering till Hälsoträdgården och Framtidsmobilisering sker i första hand via den handläggaren som personen har hos någon av Samordningsförbundets medlemmar. Handläggaren på respektive myndighet kan remittera personen till det Myndighetsgemensamma teamet via blankett på Samordningsförbundet VärNas hemsida: MGT – VärNa (finsamvarna.se)