SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Ett välbesökt informationsseminarium

VärNa höll ett välbesökt informationsseminarium den 13 september där vi presenterade våra VärNa finansierade insatser

Seminariet blev både välbesökt och efterfrågan av de som inte kunde delta var stort så vi erbjuder ett nytt tillfälle under hösten.
Måndagen den 23 oktober klockan 11.00-12.00