Vad gör MGT ?

VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten. Tillsammans med den enskilde och intresseanmälande medlem tar de fram en myndighetsgemensam handlingsplan för att få en sammanhållen planering för deltagarens väg mot egen försörjning. Hos MGT träffar du representanter från Värmdö kommun, Nacka kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Stockholm.