19 maj Lyckad inspirationskonferens tillsammans med Samordningsförbunden i Stockholms län!

Samordningsförbunden i Stockholms län samlade medlemmar och samverkansparter till en inspirationskonferens om utvecklingen inom den finansiella samordningen och för ökad samverkan genom samordningsförbund.

Johan Qvist, docent vid Centrum för tjänsteforskning Karlstad Universitet, öppnade konferensen med föreläsningen, Samverkan – hur svårt kan det vara? Det kan vara jättesvårt med samverkan, men genom samordningsförbunden utvecklar vi samverkan tillsammans, konstaterade Johan i slutet av sin föreläsning.

På konferensen fick vi exempel på vad samordningsförbunden gör i länet för att utveckla samverkan. Bland annat presenterade det länsgemensamma projektet MIA Vidare sina erfarenheter. Vi fick också inblick i arbetet med inkludering och mänskliga rättigheter, om tjänstedesign och finansiell samordning och om uppmärksammade hinder inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt VärNa-modellen – en förändringsteori och metod för att mäta samverkan.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal om den finansiella samordningens framtid. I panelen satt representanter från samordningsförbundens medlemsparter: Ulrica Runemar, utredare på SKR, Gustav Hemming (c) Regionråd, Ulrika Havossar, avdelningschef på Försäkringskassan, Maria Kindahl bitr. verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen

Det blev många bra diskussioner och insikter från dagen! Tack alla som deltog!

Tillsammans gör vi skillnad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email