SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Behöver du stöd av ett myndighetsgemensamt team?

Kort om oss

 • Vi i det myndighetsgemensamma teamet (MGT) består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nacka och Värmdö kommun, samt hälso- och sjukvården i Region Stockholm.
 • Vi är finansierade av Samordningsförbundet VärNa och sitter tillsammans i deras lokaler på Järnvägsgatan 36 i Sickla där vi tar emot bokade besök.
 • Om du är handläggare eller vårdkontakt och vill remittera en person till oss så hittar du all information på denna sida för samverkansparter.

Vem kan få träffa oss?

Du som är 16-66 år och tillhör Nacka eller Värmdö kommun, samt behöver samordnat rehabiliteringsstöd från fler än en av de representerade parterna för att komma närmare arbete/studier som leder till egen försörjning.

Vad kan vi hjälpa dig med?

 • Vi är ett komplement när ordinarie samverkansalternativ är prövade och inte räcker till eller fungerar för dig, inklusive när du upplever att du hamnat i rundgång eller i gråzoner mellan de representerade parterna.
 • Vi gör en kartläggning av vad som har gjorts tidigare, samt över dina nuvarande möjligheter och utmaningar med att börja arbeta eller studera.
 • Vi har endast en rådgivande funktion och fattar inga beslut i ditt ärende, men genom att flera myndigheter och vården finns representerade så öppnar detta upp för nya vägar och innovativa lösningar.
 • Vi jobbar för att ge dig kvalificerad vägledning, ökad självkänsla och mer makt över din situation.

Har du tänkt på att dessa ordinarie samverkansmöjligheter finns?

Vi i teamet kan normalt inte hjälpa dig när det finns andra ordinarie samverkansalternativ och vägar där du kan få stöd, exempelvis genom:

Sådan ordinarie samverkan finns och fungerar för flertalet personer, men i mer komplexa ärenden där ovan är prövat och inte fungerar så kan teamet dock vara ett komplement och erbjuda dig ett annat sätt att få samordnad hjälp över myndighetsgränserna.

Hur går ett möte till?

 • Ett möte med oss i teamet sker oftast i Samordningsförbundet VärNas lokaler på Järnvägsgatan 36 i Sickla.
 • Om en handläggare eller vårdkontakt har hjälpt dig med anmälan till teamet så är denne med på mötet. Det går även att ha med andra viktiga personer.
 • Du får berätta om din situation och vad du önskar hjälp med. Vi i teamet ställer olika frågor beroende på vad ditt ärende handlar om. En del uppgifter kanske vi redan känner till, förutsatt att det finns ett skriftligt samtycke till att vi innan mötet får dela den information som finns i våra olika dokumentationssystem.
 • Det görs en kartläggning av vad som har gjorts tidigare, samt över dina nuvarande möjligheter och utmaningar med att börja arbeta eller studera. Sedan går vi tillsammans igenom vilka alternativ som finns.
 • Mötet, som endast är rådgivande, avslutas med att vi formulerar en gemensam plan där vi sammanfattar våra rekommendationer. Vi i teamet kan för din del anteckna det viktigaste.
 • Ett möte tar normalt inte mer än en timme och behövs ytterligare ett möte så bokas en ny tid.

Vad behöver du tänka på inför mötet?

 • Var beredd på att det är flera som deltar i mötet. Fundera på om andra för dig viktiga personer behöver bjudas in, exempelvis en stödperson eller kontaktperson, en släkting, en vän eller ett personligt ombud.
 • Inför mötet underlättar det om du har tänkt igenom vilka dina främsta behov är och att du kan berätta om dem under mötet. För att få till ett bra möte är det lämpligt att du förbereder dig på de frågor som kan komma att ställas.
 • Läs gärna igenom vårt informationsblad med rekommenderade förberedelser, samt vårt informationsblad om själva mötet.

Vad händer efter mötet?

Vad som händer därefter beror på vem som tog initiativ till mötet och vad vi kommit fram till.

 • Om remittering till teamet har gjorts av din handläggare eller vårdkontakt så är det denne som ansvarar för att närvara och dokumentera mötet. Teamets rekommendationer är till för ge stöd i dennes fortsatta planering tillsammans med dig.
 • Om du själv har anmält dig till teamet så är det upp till dig att ta ställning till våra rekommendationer och vid behov kontakta ordinarie myndigheter eller vårdgivare för att få fortsatt stöd i ärendet.

Hur gör du för att få träffa oss?

 • Det bästa är om du tar kontakt med din handläggare eller vårdkontakt för att se om denne kan remittera dig till oss i teamet. Om detta inte fungerar och du vill göra en egenanmälan, det vill säga anmäla dig själv till teamet, är du välkommen att ringa oss för dialog kring ditt ärende.
 • Varken vi i teamet eller VärNa tar emot några anmälningar eller underlag per post eller e-post.

Våra kontaktuppgifter

Teamet arbetar på onsdagar och då går det fint att ringa till oss om du har några frågor. Personliga besök hos oss behöver bokas i förväg per telefon.

Hitta på sidan
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top