SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Vill du remittera en person till det myndighetsgemensamma teamet?

Kort om oss

 • Vi i det myndighetsgemensamma teamet (MGT) består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nacka och Värmdö kommun, samt hälso- och sjukvården i Region Stockholm.
 • Vi är finansierade av Samordningsförbundet VärNa och sitter tillsammans i deras lokaler på Järnvägsgatan 36 i Sickla där vi tar emot bokade besök.

Vem kan remittera en person till teamet?

Du som jobbar åt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nacka eller Värmdö kommun, samt åt hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Vilka personer kan du remittera till teamet?

Personer 16-66 år som tillhör Nacka eller Värmdö kommun och som behöver samordnat rehabiliteringsstöd från fler än en myndighet för att komma närmare arbete/studier och egen försörjning.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Vi är ett komplement när ordinarie samverkansalternativ är prövade och inte räcker till eller fungerar, inklusive när personer hamnat i rundgång eller i gråzoner mellan olika samverkansparter.
 • Vi gör en kartläggning av vad som har gjorts tidigare, samt över personens nuvarande möjligheter och utmaningar med att börja arbeta eller studera.
 • Vi har endast en rådgivande funktion och fattar inga beslut, men genom att flera myndigheter och vården finns representerade så öppnar detta upp för nya vägar och innovativa lösningar.
 • Vi jobbar för att ge de vi träffar kvalificerad vägledning, ökad självkänsla och mer makt över sin situation.

Vad behöver du tänka på innan en anmälan görs?

Vi i teamet kan normalt inte hjälpa till när det finns andra ordinarie samverkansalternativ och vägar för att få stöd, exempelvis genom:

Sådan ordinarie samverkan finns och fungerar för flertalet personer, men i mer komplexa ärenden så kan teamet ändå vara ett komplement och erbjuda en annan struktur för samverkan över myndighetsgränserna.

Hur går ett möte till?

 • Ett möte med oss i teamet sker oftast i Samordningsförbundet VärNas lokaler på Järnvägsgatan 36 i Sickla.
 • Du som remitterat en person till teamet förväntas delta i mötet. Det går även att ha med andra för dig eller deltagaren viktiga personer.
 • Deltagaren berättar om sin situation och vad som önskas hjälp med. Vi i teamet ställer olika frågor beroende på vad ärendet handlar om. En del uppgifter kanske vi redan känner till, förutsatt att det finns ett skriftligt samtycke till att vi innan mötet får dela den information som finns i våra olika dokumentationssystem.
 • Det görs en kartläggning av vad som har gjorts tidigare, samt över deltagarens nuvarande möjligheter och utmaningar med att börja arbeta eller studera. Sedan går vi tillsammans igenom vilka alternativ som finns.
 • Mötet, som endast är rådgivande, avslutas med att vi formulerar en gemensam plan där vi sammanfattar våra rekommendationer. Vi kan vid behov ta fram ett skriftligt förslag på samordnad planering, men vi fattar själva inga beslut.
 • Ett möte tar normalt inte mer än en timme och behövs ytterligare ett möte så bokas en ny tid.

Vad behöver du tänka på inför mötet?

 • Du som remitterar en person till ett möte med teamet ansvarar för att ge information om mötet till denne. Använd gärna informationsbladet till deltagare som stöd.
 • Inför mötet är det bra att ha tänkt igenom vilka de främsta behoven är och att kunna berätta om dem under mötet. För att få till ett bra möte är det lämpligt att förbereda sig på de frågor som kan komma att ställas. För deltagaren så finns ett informationsblad med rekommenderade förberedelser.
 • Fundera på om andra viktiga personer behöver bjudas in, exempelvis en stödperson eller kontaktperson, en släkting, en vän eller ett personligt ombud.

Vad förväntas av dig under mötet?

 • Du har möjlighet att delta fysiskt eller på distans via godkända verktyg.
 • Vid behov stöttar du deltagaren att berätta om sin aktuella situation och sina önskemål.
 • Du ansvarar för att dokumentera mötet i din egna verksamhets dokumentationssystem, samt för att följa upp att eventuella beslut tas.

Vad händer efter mötet?

 • Vad som händer därefter beror på vem som tog initiativet till mötet och vad vi kommit fram till. Teamets rekommendationer är till för ge dig stöd i din fortsatta planering tillsammans med deltagaren.

Hur gör du för att remittera?

1.Om du vill boka in ett möte med dig och personen ärendet avser så behöver en intresseanmälan och ett samtycke till informationsutbyte fyllas i tillsammans med personen i fråga.

2.De båda ifyllda blanketterna behöver du registrera enligt din organisations instruktioner och när detta är gjort så meddelar du din representant om att en anmälan gjorts. Observera att varken teamet eller Samordningsförbundet VärNa tar själva emot några dokument per post eller e-post.

3.Du behöver även se till att både du och deltagaren har rätt förväntningar och är förberedda inför mötet – vet vad det ska handla om, hur upplägget ser ut och vilka som ni kommer att få träffa. Använd gärna de båda informationsbladen till deltagare som stöd, samt hänvisa personen till den deltagarinformation som finns på VärNas hemsida.

Vad händer efter att du registrerat blanketterna?

Vi i det myndighetsgemensamma teamet kontaktar dig och deltagaren för att boka in en tid för mötet. Denna kontakt sker oftast inom 2 veckor efter det att en komplett ansökan finns registrerad.

Blanketter och informationsblad

Kontaktuppgifter för samverkansparter

Vid frågor går det att ringa oss i det myndighetsgemensamma teamet under vår telefontid. Vi är endast i tjänst på onsdagar.

Du kan även vända dig direkt till din organisations representant via e-post:

Hitta på sidan
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top