Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Enligt den lagstiftning som styr samordningsförbundens verksamhet så ska förbundets styrelse senast den 30 november fastställa kommande års verksamhetsplan och budget. Inom Samordningsförbundet VärNa arbetar kansliet, styrelsen och beredningsgruppen tillsammans för att ta fram en kvalitativ och relevant plan och budget.

VärNas verksamhetsplan