SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Avslutade projekt

Avslutade projekt

AVSLUTADE PROJEKT

Här kan du ta del av olika projekt som har genomförts inom ramen för Samordningsförbundet VärNa.

Ambitionerna är alltid att våra gemensamma insatser ska leda till en positiv och hållbar förändring för alla de människor som behöver ett gemensamt stöd på vägen mot sin egen försörjning.

Våra projekt och deras resultat är också en viktig påverkanskraft när vi ser att våra olika regler hindrar människor från att skapa sin framtid.

MIA-VärNa samt MIA-projektet

MIA-projektet (Mobilisering inför arbete) genomfördes under mars 2017 – maj 2020 under ledning av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Sweco hade till uppgift att följa verksamheten från 2018 och framåt.

Samordningsförbundet drev, inom ramen för MIA-projektet delprojektet MIA-VärNa. Erfarenheterna från MIA-projektet förvaltas vidare genom projekt MIA-Vidare som pågår fram till och med december 2022.

ESF-projekt, Hälsofrämjande etablering

Här hittar du den nationella slutrapporten med en rad olika metodstöd: https://skr.se/skr/integrationso

Unga vuxna

Unga Vuxna har drivits i projektform och är numera en permanent del av det stöd som erbjuds unga mellan 20-24 år i Värmdö kommun. Genom sitt nära och kontinuerliga samarbete med både målgruppen och Värmdös arbetsgivare har man skapat en god plattform för de unga som behöver lite extra stöd för att komma vidare mot studier och/eller arbete.

Projekt SE-handledare

Projekt SE-handledare (2013-2016) har riktat sig till personer med stora svårigheter att på egen hand få och behålla arbete och som kan vara i behov av anpassning av arbetsplatsen och fördjupat stöd under en längre tidsperiod.
Supported Employment (SE) är en metod för att stödja personer med funktionsnedsättning inför och vid anställning. Under 2016 har 32 personer deltagit i projektet varav 16 personer har börjat arbeta vilket måste ses som ett mycket gott betyg för projektet.

Naturunderstödd rehabilitering, NUR

Naturunderstödd rehabilitering (NuR) har varit en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats som riktat sig till boende i Nacka kommun, är i arbetsför ålder och sjukskriven på grund av utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.
Forskning visar att naturen är välgörande för vår hälsa vilket projektet tagit fasta på. NuR är en upplevelsebaserad gruppbehandling under 12 veckor och för samman beprövade metoder inom vården med natur och trädgård. I projektet har man arbetat med såväl psykolog, arbetsterapeut som rehabiliteringssamordnare.