VärNas Projektverksamhet

Våra projekt fokuserar på att ge de Nacka- och Värmdöbor som behöver stöd av fler än en myndighet rätt stöd på väg mot studier eller arbete och egen försörjning.

Skydivers,Holding,Hands,Making,A,Fomation.,High,Angle,View.

VärNas projektverksamhet

I VärNa arbetar vi enligt principen ”en-dörr-in”. Alla som söker stöd via våra projekt träffar vårt myndighetsgemensamma team.

VärNas insatser och stöd bedrivs i en anpassad och trygg miljö där varje deltagares individuella förutsättningar och ambitioner tas tillvara.

Male,And,Female,Hikers,Climbing,Up,Mountain,Cliff,And,One

För dig som är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven

Med utgångspunkt av dina förväntningar, behov och mål så tar vi tillsammans fram en handlingsplan för tiden inom VärNas projektverksamhet.

Sedan får du en kontaktperson som finns med som stöd och bollplank under hela projekttiden. Allt fokus ligger på att finna och anpassa aktiviteter som leder dig närmare arbetsmarknaden. Varje steg räknas.

Avslutade projekt

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016. Inom förbundet har flera olika projekt bedrivits. Samtidigt har vi utvecklat vår verksamhet och tagit till vara på erfarenheter från tidigare projekt.

Här har vi samlat slutrapporter och annan relevant information.