SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

VärNa presenterar

Therese Råckle är insatsledare för pilotprojektet IPS – Individual placement and support/Individanpassat stöd till arbete. Therese arbetar deltid med projektet och övrig tid arbetar hon som kvalitetsutvecklare på Omsorgsenheten i Nacka kommun.

Pilotprojektet som finansieras av Samordningsförbundet VärNa, är en samverkan mellan Nacka och Värmdö kommun, Wemind öppenvårdspsykiatri i Nacka och Värmdö samt Försäkringskassan. Inom insatsen finns en arbetsspecialist som kan ge deltagare stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsspecialisten ger ett individanpassat stöd genom att samordna stöd från olika myndigheter, anhöriga och arbetsgivare. Arbetet är uppdelat i olika steg och är anpassat till deltagares olika förutsättningar och önskemål. Projektet har tagit emot deltagare som önskar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden sedan hösten 2023.

Det viktigaste med IPS-metoden är att den utgår ifrån åtta grundprinciper som är vägledande i projektet. Det handlar bland annat om att arbetssökandet ska starta så snart en deltagare har uttryckt en önskan om att arbeta, att deltagarens önskemål och intressen är vägledande, att deltagare får stöd över tid, att deltagare får ekonomisk vägledning samt att målet för insatsen och projektet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Målgruppen för insatsen är personer med psykossjukdom, som saknar lönearbete och är inskriven på någon av Weminds psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Nacka eller Värmdö

Therese säger att pilotprojektet är i ett tidigt skede och de drar lärdomar och utvecklar verksamheten löpande.

En framgångsfaktor är:

 ”att arbetsspecialisten har möjlighet att ge ett individanpassat stöd till deltagarna genom att vara flexibel, att samverka med andra berörda parter och att utgå ifrån deltagares önskemål och motivation”

Insatsen startar med en kartläggning där deltagarens erfarenheter och önskemål tydligt specificeras. Deltagarens önskemål och intressen är utgångspunkten i planeringen och valet av lämpligt arbete.

För att få bästa möjliga effekt och resultat av insatsen behöver projektet arbeta enligt en fastställd metod för IPS. Att löpande följa upp hur väl arbetet enligt metoden går, men även att genomföra mätning under hela året. Dessa mätningar kommer att ge kunskap om hur väl arbetet följer metoden och vilka utvecklingsområden som finns.

Vägen till insatsen – är du intresserad att delta i projektet – vänd dig till din kontaktperson på Wemind psykiatri i Nacka eller Värmdö.

Läs mer på Projekt som finansieras av VärNa – VärNa (finsamvarna.se)