Varmt välkommen till VärNas frukostmöte den 18 november – kommunikation och språkbedömning

Kommunikation är en konst – för att lyckas krävs kännedom om och förståelse för sändares
och mottagares individuella förutsättningar, samt att kunna använda ett tillgängligt språk.

I VärNa möter vi människor med olika språkbakgrund och olika förutsättningar och behov av
stöd i kommunikationen. Därför vill vi i detta frukostmöte inleda med en dragning av ett
språkbedömningsverktyg, utifrån EU standard, som VärNa valt att använda samt hur vi väljer
att arbeta med detta. Vi vill också bjuda in till samtal där ditt perspektiv och dina erfarenheter
är välkomna och viktiga – så varmt välkommen.

Tidpunkt: 18/11 kl. 8:15-9:15
Plats: Teams
Boka också gärna in höstens sista tillfälle i din kalender.
16 december kl. 08:15 – 09:15

För anmälan vänligen maila ulrika.arvas@finsamvarna.se.
Sista anmälningsdag är tisdag den 16 november och därefter kommer Teamslänk skickas ut till de som anmält sitt intresse.
Varmt välkommen!