Varmt välkomna till VärNas frukostmöte den 16 december – kommunikation och språkbedömning

På grund av sjukdom ställdes november månads frukostmöte in och erbjuds därmed istället som sista frukostmöte för året 2021.
Kommunikation är en konst – för att lyckas krävs kännedom om och förståelse för sändares
och mottagares individuella förutsättningar, samt att kunna använda ett tillgängligt språk.
I VärNa möter vi människor med olika språkbakgrund och olika förutsättningar och behov av
stöd i kommunikationen. Därför vill vi i detta frukostmöte inleda med en dragning av ett
språkbedömningsverktyg, utifrån EU standard, som VärNa valt att använda samt hur vi väljer
att arbeta med detta. Vi vill också bjuda in till samtal där ditt perspektiv och dina erfarenheter
är välkomna och viktiga – så varmt välkommen.

Tidpunkt: 16/12 kl. 8:15-9:15
Plats: Teams

För anmälan vänligen mejla ulrika.arvas@finsamvarna.se
Sista anmälningsdag är tisdag den 14 december och därefter kommer Teamslänk skickas ut till de som anmält sitt intresse.