SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Lösningsfokuserad
samverkan

Lösningsfokus handlar om hur människor i samtal, skapar och förstår verkligheten och blir medvetna om vad de vill, sina resurser och konkreta steg mot önskad utveckling.

Att främja samarbetet i samtalet genom att utgå från det som fungerar eller har fungerat tidigare och inte ta omvägen via detaljanalys av problemen.

Det har visat sig gynna resultatet när medarbetare går in i samordningsmöten med en lösningsfokuserad inställning. Samverkan fungerar bättre när medarbetare har förståelse för hur andra enheter inom den egna organisationen arbetar.

Samordningsförbundet har, tillsammans med Sussan Öster från Vital Goodsolution AB, utvecklat en kurs för chefer och medarbetare hos förbundets medlemmar. Kursen omfattar sex heldagar och har hittills nått över 100 medarbetare och chefer.