SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Utbildningarna i Lösningsfokuserad Samverkan är igång!

Här är chef/ledargänget som går utbildning i Lösningsfokuserad Samverkan.

Efter några års uppehåll så har nu utbildningarna i Lösningsfokuserad Samverkan startat igen. Precis som tidigare så genomförs en kurs för medarbetare och en för chefer/ledare. Gemensamt för deltagarna är att alla har sin anställning hos någon av VärNas medlemmar och så klart att den sista kursdagen genomförs i storgrupp. Utbildningarna leds av den kunnige och mycket uppskattade Sussan Öster.

Några av deltagarna på medarbetarkursen.