Styrelse

Styrelse

Utveckling tar tid och vi ska se till att inte skapa tillfälliga lösningar på permanenta problem!

Medlemsorganisationerna har var och en i uppdrag att utse en styrelseledamot samt dennes ersättare. Styrelsen ska säkerställa och följa upp att förbundet drivs utifrån vår vision och med sikte mot dom av styrelsen fastställda målen.
Styrelsens ledamöter har alla en mycket god förankring inom sin organisation och mandatet att driva framåtsyftande samordningsfrågor inom rehabiliteringsområdet.

Samverkan och samordning är viktiga utgångspunkter för ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Att människor som behöver insatser från flera av medlemsorganisationerna på sin väg mot egen försörjning upplever ett effektivt och sammanhållet stöd är ett av våra viktigaste mål.

Styrelsen för samordningsförbundet VärNa.

Ordförande
Filip Wiljander (M)

Nacka kommun

Ersättare
Gunnel Nyman Gräff (S)

Nacka kommun

Vice ordförande
Miranda Ahlers (C)

Värmdö kommun

Ersättare
Sam Assadi (S)

Värmdö Kommun

Ledamot
Mathias Holmlund

Försäkringskassan

Ersättare
Anders Clarin

Försäkringskassan

Ledamot
Maria K Rydinger (S)

Region Stockholm

Ersättare
Lisskulla Zayane (MP)

Region Stockholm

Ledamot
Carina Olsen

Arbetsförmedlingen

Ersättare
Katrine Nordskog

Arbetsförmedlingen

Beredningsgruppen

Till stöd för förbundschefens arbete finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefer och samordningsansvariga inom de fem ägarorganisationerna. Gruppen arbetar på en tydligt operativ och framåtsyftande nivå med fokus på förslag till utvecklingsinsatser inom samverkansområdet.