För dig som är långtidsarbetslös
och/eller långtidssjukskriven

För dig som är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven

VärNas projektverksamhet

VärNas projektverksamhet riktar sig till invånare (16-64 år) i Nacka och Värmdö Kommun som har behov av samordnat stöd från fler än en myndighet, för att komma ut på arbetsmarknaden. VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten där deltagaren kan få del av olika aktiviteter för att komma närmare arbete och egen försörjning.

EGENANMÄLAN
Kontakta VärNas myndighetsgemensamma team.

ANMÄLAN FRÅN MEDLEMSORGANISATION
Nedan hittar du intresseanmälan och samtycke för deltagande i VärNas projektverksamhet. De ifyllda blanketterna registreras enligt din organisations instruktioner. Vid frågor kontakta VärNas myndighetsgemensamma team per telefon tisdagar – onsdagar

Du kan även vända dig direkt till din organisations representant via e-post:
Arbetsförmedlingen; martin.carlsson@arbetsformedlingen.se
Försäkringskassan; madelaine.ventouris@forsakringskassan.se
Nacka kommun; ann-sofie.k.pettersson@nacka.se
Värmdö kommun; erik.carlsson1@varmdo.se

EU flagga

Detta innebär:

VärNas projektverksamhet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta VärNas projektledning.

Ulrika Arvas
Kajal Akrawi
Peter Andersson