För dig som är långtidsarbetslös
och/eller långtidssjukskriven

För dig som är långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven

VärNas projektverksamhet

VärNas projektverksamhet riktar sig till invånare (16-64 år) i Nacka och Värmdö Kommun som har behov av samordnat stöd från fler än en myndighet, för att komma ut på arbetsmarknaden. VärNas myndighetsgemensamma team är vägen in till projektverksamheten där deltagaren kan få del av olika aktiviteter för att komma närmare arbete och egen försörjning.

Här finns anmälnings- och samtyckesblankett för deltagande i VärNas projektverksamhet.
Båda blanketterna fylls i och skickas till:

Samordningsförbundet VärNa
Hesselmans torg 5 131 54 Nacka

EU flagga

Detta innebär:

VärNas projektverksamhet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta VärNas projektledning.

Ulrika Arvas
Kajal Akawi
Peter Andersson