Kansli

Kansli

Samordningsförbundet

VärNas kansli leds av förbundschefen och ansvarar för att verkställa styrelsens beslut samt återrapportera resultat.

Det innebär att vi leder och följer upp förbundets operativa verksamheter, att vi bidrar till samverkan mellan medlemsorganisationerna och utvecklar samarbeten med andra externa parter. Vi arbetar tillsammans med verksamhets- och enhetscheferna hos våra medlemmar.

Vi för dialog och driver samarbeten med andra Samordningsförbund.

Vi vill påverka och förbättra system och strukturer

Genom att lyfta hinder och möjligheter kan vi påverka välfärdssystemen. Därför ansvarar kansliet även för att resultat och effekter av verksamheterna får en effektiv spridning, vilket leder till att det på sikt kan påverka system och strukturer. Vi ska underlätta människors väg till egen försörjning.

Transparens och korrekt hantering av finansiella medel

Precis som i all offentlig verksamhet ska kansliet säkerställa att de finansiella medel som förbundet tilldelats hanteras på ett transparent och korrekt sätt.

VärNas kansli

Karin Gellin
Karin Gellin

Förbundschef

Karin Persson Haas
Karin Persson Haas

Analytiker

Sofia Sjöblom
Sofia Sjöblom

Projektekonom

VärNas projektverksamhet

Ulrika Arvas
Ulrika Arvas

Koordinator, VärNas projektverksamhet

Kajal Akrawi

Projektledare

Peter Andersson

Projektledare

Ann-Sofie Pettersson
Ann-Sofie Pettersson

Myndighetsgemensamt team, Nacka kommun

Madelaine Ventouris
Madelaine Ventouris

Myndighetsgemensamt team, Försäkringskassan

Erik Carlsson

Myndighetsgemensamt team, Värmdö Kommun

Martin Carlsson

Myndighetsgemensamt team Arbetsförmedlingen

Katarina Stolpe

Koordinator

Berin Bozarslan

Koordinator

Anna Caballero

Koordinator

Yashmin Singh

Handledare

Cecilia Andrén
Cecilia Andrén

Handledare