Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökverktyg som samlar insatser för personer i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg av medarbetare på kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och region, samt av privatpersoner.

Vill du veta mer eller ha med din verksamhet i katalogen, vänligen kontakta sofia.sjoblom@finsamvarna.se