SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

Framtidsmobilisering

Målgruppen för insatsen Framtidsmobilisering består av individer med långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa, oklar arbetsförmåga och som bedöms vara i behov av insatser för att identifiera sina styrkor och förmågor. Denna insats är ett bra första steg inom rehabiliteringen och målet är att det ska ske en stegförflyttning till annan rehabiliterande insats i syfte att närma sig självförsörjning. Vid långvarig frånvaro från arbetsmarknaden på grund av ohälsa, missbruk och/eller någon form av funktionsvariation behövs varsamma insatser, exempel på dessa kan vara stärkande insatser för att utveckla individens sociala, hälsa och personliga kompetenser för att hantera vardagen. Vidare kan insatsen innebära praktiskt stöd vid olika typer av myndighetsöverskridande kontakter för att kunna få rätt stöd och närma sig arbetsmarknaden, detta görs i samråd med remitterande handläggare.

Insatsen Framtidsmobilisering är främst anpassad för personer som/med;
– långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa
– behov av utredning vid oklar arbetsförmåga
– behov av att identifiera vad som skulle vara rätt aktivitet just nu
– behov att identifiera andra styrkor och förmågor

Målgrupper för den finansiella samordningen inom VärNa utgörs av:
– människor i åldrarna 16–66 år
– individer tillhörande Nacka eller Värmdö kommun
– individer i behov av samordnat stöd från fler än en av medlemsorganisationerna.

Vill du veta mera om Framtidsmobilisering? Varmt välkommen att kontakta Anna Vedelöv, tfn 08-717 10 50 eller via e-post; anna.vedelov@youthandcare.se