SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

ÅTERBRUKET

På Återbruket kan deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden delta i en förrehabiliterande insats i en lugn och trygg miljö. Deltagarna kan pröva olika arbetsuppgifter i ett sammanhang som efterliknar en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Utförarens handledare planerar, genomför och utvärderar arbetet regelbundet tillsammans med deltagare och Arbetsmarknadskonsulent för att stödja utveckling och för att nå uppsatta mål. Utföraren använder sig av en metod utifrån Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), med progressionskort och fokusområden. Metoden syftar till att synliggöra personens egen utveckling och skapa delaktighet samt hitta strategier som kan rusta deltagarna inför en framtida arbetssituation. Återbruket välkomnar personer som tillhör Nacka- eller Värmdö kommun, är mellan 16 och 64 år samt är aktuell för stöd hos minst två av Samordningsförbundet VärNas medlemmar. Därutöver riktar man sig till;

  • Långtidsarbetslösa med oklar arbetsförmåga.
  • Personer med långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa.
  • Personer som inom kort avslutar sin aktivitetsersättning pga att de fyller 30 år.
  • Personer med sjukpenning som är sjukskrivna av tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund
    av sjukdom.

Välkommen att kontakta Cassiani Fotinos om du vill veta mera
Tfn 08-570 471 03 eller e-post
cassiani.fotinos@varmdo.se